Întreprinderi Cooperatiste

 

    Întreprinderea cooperatistă este întreprindere cu statut de persoană juridică, înfiinţată de organizaţia cooperatistă de consum (cooperativa de consum, uniunea teritorială, uniunea centrală), întru realizarea scopurilor şi sarcinilor ei, ca întreprindere comercială, care desfăşoară activităţi conform legislaţiei şi propriului statut.

 

    Organele supreme de conducere ale organizațiilor cooperatiste sînt adunarea generală a membrilor cooperatori – în cazul cooperativei de consum; conferinţa membrilor asociaţi – în cazul uniunii teritoriale; congresul cooperaţiei de consum – în cazul uniunii centrale.

 

    Organele de conducere şi de control ale organizației cooperatiste sînt organele supreme de conducere ale organizaţiei cooperatiste de consum; consiliul de administraţie; biroul executiv; comisia de cenzori.

 

    Sarcinile principale ale organizaţiei cooperatiste de consum sînt satisfacerea intereselor şi necesităţilor membrilor cooperatori; crearea şi dezvoltarea infrastructurii, extinderea cooperaţiei de consum; protecţia consumatorului; exercitarea de influenţă asupra politicii de consum; alte sarcini, conform legislaţiei şi statutului ei.

     Organizaţiile cooperatiste de consum pot întreţine relaţii internaţionale directe în domeniul lor, pot încheia contracte cu persoane fizice şi juridice din străinătate. Aceste relaţii sînt reglementate de Legea cooperației de consum şi de tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Comments are closed.