dezvoltare si relatii externe

Direcția Dezvoltare și Relații Externe

 

Direcţia dezvoltare şi relaţii externe Moldcoop

Cooperează

 • cu ambasadele şi consulatele acreditate în Republica Moldova în limitele competenţei sale;

–    cu structurile interne, organizaţiile non-guvernamentale etc.;

 • cu instituţiile de stat, întreprinderile cooperatiste şi organizaţiile subiecţilor activităţii de antreprenoriat;
 • cu organismele internaţionale de specialitate şi iniţiem proceduri de negociere, semnare, aprobare şi ratificare a tratatelor internaţionale încheiate în numele Moldcoop.

Oferă

 • informaţii privind activitatea organizaţiilor şi întreprinderilor cooperatiste şi altor agenţi economici pe piaţa Republicii Moldova şi cea externă;
 • informaţii cercurilor de afaceri din străinătate privind potenţialul investiţional în sistemul cooperatist;
 • asistenţă informaţională la export şi în stabilirea relaţiilor de afaceri pe pieţe străine;
 • informaţii ce ţin de situaţia economică generală, tendinţele relaţiilor comercial-economice externe, conjunctura pieţei mărfurilor şi serviciilor;
 • servicii de perfectare a documentelor pentru plecarea în străinătate a angajaţilor Moldcoop în interes de serviciu;

Organizează

 • participarea (în limitele atribuţiilor sale) la forurile la nivel înalt şi grupele de lucru ale organismelor internaţionale de specialitate (ACI, Liga CSI etc.);
 • standuri colective ale organizaţiilor şi întreprinderilor cooperatiste la expoziţiile internaţionale din ţară şi de peste hotare;
 • acţiuni oportune pentru aderarea şi cooperarea cu organismele internaţionale şi cele regionale.

 Promovează

 • principiile cooperatiste;
 • imaginea sistemului cooperatist din Republica Moldova.

Date de contact

Tel: +37322 271124

Mob: +37378890009

 

Leave A Comment