comisia de cenzori

Comisia de Cenzori

 

Organizaţiile cooperatiste de consum îşi formează comisie de cenzori conform prevederilor statutare.

Cenzorii sînt aleşi din rîndurile membrilor cooperatori de către organul suprem de conducere al organizaţiei cooperatiste de consum.

Cenzorii aduc la cunoştinţă organelor de conducere ale organizaţiei cooperatiste de consum neregulile, încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constată.

Fără concluziile comisiei de cenzori, organul respectiv de conducere al organizaţiei cooperatiste de consum nu poate aproba bilanţul contabil, contul de profit şi de pierderi, şi nici nu poate înstrăina proprietatea.

    Cenzorii au dreptul:

– să supravegheze respectarea legii şi statutului organizaţiei cooperatiste de consum;

– să ceară convocarea în şedinţă ordinară sau extraordinară a organelor de conducere ale organizaţiei cooperatiste de consum dacă nu au fost convocate în modul stabilit;

– să participe la adunările ordinare sau extraordinare ale organelor de conducere ale organizaţiei cooperatiste de consum;

– să solicite înscrierea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le cred necesare.

Cenzorii sînt obligaţi să supravegheze şi să verifice întreaga gestiune a organizaţiei cooperatiste de consum, ţinerea registrelor, întocmirea, în concordanţă cu ele şi cu prevederile legale, a bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, evaluarea proprietăţii conform regulilor de întocmire a bilanţului contabil. Rezultatele verificării şi propunerile referitoare la bilanţul contabil şi la repartizarea profitului cenzorii le prezintă organelor de conducere ale organizaţiei cooperatiste într-un raport detaliat.

 

Comments are closed.