Toate Categoriile

Legea Cooperației de Consum

Sep 10, 2018Comments off

  Legea Republicii Moldova Nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial, 14 decembrie 2000, nr.154-156, p. I, art. 1156)   Considerind cooperatia   de  consum 

Întrebări On-Line

Aug 24, 2018Comments off

  Ne puteți contacta oricând pe adresa noastră electronică!   moldcoop@moldcoop.md

Organigrama

Aug 24, 2018Comments off

  Structura organizatorică a organelor de conducere și de control ale cooperației de consum din Republica Moldova    

Întreprinderi Cooperatiste

Aug 24, 2018Comments off

      Întreprinderea cooperatistă este întreprindere cu statut de persoană juridică, înfiinţată de organizaţia cooperatistă de consum (cooperativa de consum, uniunea teritorială, uniunea centrală), întru realizarea scopurilor

Cooperative de consum

Cooperativele de Consum

Aug 24, 2018Comments off

În constructie!  

uniuni teritoriale

Uniuni Teritoriale

Aug 24, 2018Comments off

  Uniunea teritorială se constituie prin asocierea liberă a cel puţin 2 cooperative de consum din raza unei sau a mai multor unităţi administrativ-teritoriale. Uniunea

uniunea centrala

Uniunea Centrală

Aug 24, 2018Comments off

  Uniunea centrală a cooperativelor de consum (Moldcoop) este uniune a cooperativelor de consum şi/sau a uniunilor teritoriale, creată pe principiul liberei asocieri.   Uniunea centrală

servicii

Alte Servicii

Aug 24, 2018Comments off

În constructie!

Prodcoop

Producere

Aug 24, 2018Comments off