achizitii si servicii

Direcția Organizarea Achizițiilor și Serviciilor

Direcţia organizare achiziţii, producţie şi servicii

Direcţia organizarea achiziţiilor, producţiei şi serviciilor a aparatului central Moldcoop coordonează activitatea organizaţiilor şi întreprinderilor cooperatiste în mai multe domenii.
Industria cooperaţiei de consum din Republica Moldova este o sursă importantă în fabricarea mărfurilor de larg consum şi se centrează pe producerea pâinii, specialităţilor de panificaţie, cofetărie-patiserie, mezelurilor, conservelor din fructe, legume şi carne, băuturilor nealcoolice şi alcoolice, distilarea, rectificarea şi cupajarea băuturilor alcoolice, fabricarea alcoolului etilic, altor produse.

Întreprinderile de producţie cuprind: 22 de unităţi de panificaţie în funcţiune, 3 întreprinderi de producere a conservelor din legume, fructe şi carne (Prodcoop Chişinău, Ocniţa, Cimişlia); o întreprindere de producere a utilajului pentru fabricarea şi reparaţia maşinilor pentru industria morăritului, de prelucrare a produselor alimentare, de producere a băuturilor şi a tutunului, de prestare a serviciilor de instalare, de reparaţii, reglare şi testare a diferitelor maşini, utilaje, agregate, aparate, mecanisme etc.; un combinat experimental de producţie şi reclamă (Recoop al Moldcoop), care are ca activitate: publicitatea, fabricarea brută a lemnului, impregnarea lemnului, producerea articolelor din lemn; 17 secţii de cofetărie-patiserie şi 3 secţii de producere a salamului.

Activitatea cooperatistă de achiziţionare a produselor agricole, materiilor prime zootehnice şi de altă natură este orientată spre formarea resurselor pieţei alimentare naţionale din materia primă locală.

Cooperaţia de consum are 3 întreprinderi specializate de achiziţionare de nivel republican, 20 de întreprinderi specializate de colectări cu personalitate juridică şi circa 900 puncte specializate şi filiale de achiziţionare a produselor agricole.

Întreprinderile de achiziţionare au la dispoziţie o extinsă bază tehnico-materială pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea a varii produse: carne şi derivate, lactate, ouă, cereale, cartofi, legume, fructe, miere de albine, seminţe de floarea-soarelui, nuci, piei brute, plante medicinale care sunt destinate pieţei interne, domeniului industrial, precum şi exportului.
Domeniul cooperatist al serviciilor de piaţă prestate populaţiei constituie 44 de pieţe comerciale, amplasate în 24 de raioane, cu o suprafaţă de 22,1 hectare, cu circa 8700 locuri de desfacere a mărfurilor de larg consum.

Contacte la numerele de tel.:
(373 22) 271210; (373 22) 275252;
tel./fax (373 22) 272484

Direcţia organizarea achiziţiilor, producţiei şi serviciilor.

 

Comments are closed.