cancelarie si protocol

Direcția Servicii de Cancelarie și Protocol

     Direcţia  servicii de cancelarie şi protocol Moldcoop are,  în principal, următoarele  obiective:

– organizarea  lucrărilor  de  secretariat,  evidenţa  şi  controlul  realizării prevederilor hotărîrilor organelor

    de conducere, dispoziţiilor preşedintelui Biroului Executiv Moldcoop;

– ţinerea  şi păstrarea  registrelor  de evidenţă  a  corespondenţei intrate şi  expediate,

    organizarea examinării scrisorilor şi petiţiilor  membrilor asociaţi, salariaţilor cooperaţiei de consum, etc;

– organizarea  instruirii  şi  formării  continue a  specialiştilor aparatului Moldcoop şi angajaţilor  entităţilor din cadrul sistemului

– ţinerea  evidenţei  mişcării  de personal,  întocmirea şi completarea  dosarelor  personale ale

    angajaţilor  aparatului  central  şi  Comisiei de Cenzori ai Uniunii Centrale a Cooperativelor de  Consum,

    conducătorilor şi contabililor-şefi ai întreprinderilor  acesteia;

– organizarea desfăşurării  adunărilor  de dare  de seamă (şi alegeri)  ale organelor de conducere şi de control din sistem;

– elaborarea, modificarea şi completare statutelor-cadru  ale cooperativelor de consum, uniunilor cooperativelor de consum,

   întreprinderilor acestora, regulamentelor, instucţiunilor de

   profil, marterialelor didactice, altor documente  privind  resursele  umane şi organizarea muncii statutare;

– organizarea optimizării structurii organizatorico-manageriale a cooperaţiei de consum;

– sistematizarea şi  păstrarea  documentelor de arhivă în modul şi ordinea stabilită;

– acordarea asistenţei de specialitate conducătorilor şi specialiştilor entităţilor cooperaţiei de consum;

– controlul activităţii din competenţă în cadrul organizaţiilor şi îttreprinderilor din sistem.

Telefoane de contact : (373)  022- 27 21 26;  022- 27 11 30

Comments are closed.