finante

Direcția Finanțe și Informație Economică

 

Direcţia finanţe şi informaţie economică

 

Caracteristică generală

Direcţia finanţe şi informaţie economică este o subdiviziune structurală a aparatului central şi este formată în conformitate cu hotărârea Biroului Executiv Moldcoop.

Direcţia în activitatea sa se conduce de Legea cooperaţiei de consum, Legea contabilităţii, Standardelor Naţionale de Contabilitate, Legea cu privire la statistică, Codului Fiscal, alte hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova, hotărârile congreselor cooperaţiei de consum, Consiliului de Administraţie, prevederile Statutului Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova, instrucţiuni, regulamente, indicaţiile metodice şi recomandările ministerelor şi departamentelor de profil.

Sarcinile Direcţiei

Sarcina de bază constă în efectuarea conducerii generale metodice referitoare la problemele economico-financiare, evidenţei contabile; formarea preţurilor şi desfăşurarea politicii de stat pe acestea; efectuarea activităţii de evidenţă şi dare de seamă statistică.

Alte sarcini:

–  ridicarea rolului serviciilor economico-financiare în vederea perfecţionării prognozării şi analizei activităţii economico-financiare în asigurarea utilizării raţionale şi economicoase a resurselor materiale, de muncă şi financiare, întărirea regimului de economisire;

– organizarea lucrului pentru crearea şi lărgirea bazei informaţionale şi normative, necesară pentru efectuarea analizelor economice şi elaborarea buletinelor informaţionale;

– coordonarea şi organizarea ajutorului metodic întreprinderilor cooperatiste în vederea îmbunătăţirii activităţii financiare, acordarea consultaţiilor în problemele economico-financiare şi ţinerii evidenţei contabile.

Funcţiile principale

– efectuează conducerea metodică, instruirea şi acordarea consultaţiilor pentru organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum în domeniu, analizei economice, finanţării şi creditării, organizării evidenţei contabile, coordonează mijloacele băneşti din fondurile speciale ale Biroului Executiv Moldcoop;

– elaborează recomandări în vederea perfecţionării formelor şi metodelor muncii financiare, micşorării cheltuielilor, intensificării regimului economic şi ridicării rentabilităţii, consolidării situaţiei financiare, examinează proiectele şi prognozele economice de dezvoltare a organizaţiilor cooperaţiei de consum, pregăteşte din ele proiecte şi propuneri generalizate pentru Biroul Executiv;

– studiază starea evidenţei contabile conform Standardelor Naţionale de Contabilitate, acordă ajutor metodologic, înaintează propunerile necesare pentru perfecţionarea lor;

– centralizează informaţiile statistice şi le analizează, acordă ajutor practic şi vine cu propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii;

– organizează şi controlează îndeplinirea actelor normative referitor la reforma contabilităţii şi perfecţionarea dărilor de seamă financiare şi statistice;

– elaborează şi prezintă materiale pentru aprobare de către organele directive şi Biroul Executiv Moldcoop.

Drepturile

– să pregătească materiale-recomandări pentru organizaţiile şi întreprinderile cooperatiste în problemele ce ţin de competenţa Direcţiei;

– să primească în ordinea stabilită de la subdiviziunile aparatului, organizaţiile şi întreprinderile cooperatiste documente, materiale, informaţii necesare referitoare la problemele activităţii economico-financiare şi reorganizării evidenţei contabile;

– să participe, cu acordul Biroului Executiv Moldcoop, la desfăşurarea consfătuirilor, seminarelor pe chestiunile activităţii cooperaţiei de consum.

 

Indicatorii economici financiari

 

 • volumul de vânzări cu amănuntul;
 • volumul de vânzări en-gros;
 • volumul serviciilor cu plată;
 • volumul serviciilor de alimentaţie publică;
 • volumul serviciilor de piaţă;
 • volumul producţiei industriale în preţuri curente;
 • volumul de achiziţii a produselor agricole, materiilor prime zootehnice şi de altă natură;
 • mijloace circulante proprii;
 • venitul din vânzări;
 • costul vânzărilor;
 • profit brut;
 • profit net.

 

Direcţia se află în contact permanent cu instituţiile de învăţământ din cadrul cooperaţiei de consum (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Colegiul Cooperatist din Moldova şi Şcoala Profesională din Soroca a Moldcoop) viz-a-vis de pregătirea şi reciclarea cadrelor cu profil economic şi, îndeosebi, a celor din domeniul contabilităţii.

 

Contacte

Ne puteţi contacta la numerele de telefon (373 22) 271-33; (373 22) 270092

 

Comments are closed.