uniuni teritoriale

Uniuni Teritoriale

 

Uniunea teritorială se constituie prin asocierea liberă a cel puţin 2 cooperative de consum din raza unei sau a mai multor unităţi administrativ-teritoriale.

Uniunea teritorială este în drept să realizeze obiectivele cooperativei de consum, precum şi:

– reprezintă şi apără în instanţă judecătorească şi în alte autorităţi publice interesele economice, financiare, juridice şi social-culturale ale cooperativelor de consum;

– aprovizionează cooperativele de consum cu mărfuri şi produse;

– comercializează produsele cooperativelor de consum;

– acordă cooperativelor de consum asistenţă de specialitate;

– colaborează cu cooperativele de consum în diferite domenii;

– înfiinţează întreprinderi cooperatiste proprii, filiale şi reprezentanţe de diverse profiluri;

– organizează şi desfăşoară activităţi de transport cu mijloace proprii pentru cooperativele de consum şi pentru alţi agenţi economici;

– cooperează cu alte organizaţii cooperatiste de consum, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate;

– controlează respectarea prevederilor statutare de către cooperativele de consum şi întreprinderile cooperatiste;

  • aduce la îndeplinire hotărîrile uniunii centrale la care este asociată;

– organizează, în condiţiile legii, instruirea şi perfecţionarea personalului său şi al cooperativelor de consum;

– anulează hotărîrile cooperativelor de consum care contravin prevederilor statutare şi legislaţiei;

– desfăşoară şi alte activităţi legale, conform prevederilor statutare, intereselor şi sarcinilor cooperaţiei de consum.

 

Comments are closed.